سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

فروردین 96

عنوان مقاله : اثربخشی آموزش مهارت های سخت رویی بر افزایش سلامت عمومی و رضایت شغلی پرسنل
نویسندگان : مهدیه صادق پور خارکنی، پیمان نامدار، علی نیک یار،محمد تقی پور
صفحات : 45-63
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : علل برخی از پرخاشگری ها و نابردباری ها در روابط اجتماعی
نویسندگان : مریم احمدی ، محمدرضا عسگری
صفحات : 64-74
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی سهم پیش بین حالات فراشناخت بر اساس خلاقیت شناختی/ هیجانی
نویسندگان : حمید کاظمی ، هاجر احمدی دستجری
صفحات : 75-84
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه کیفیت تدریس معلمان به شیوه درس پژوهی با تدریس معلمان به شیوه سنتی در مدرسه مسلم بن عوسجه شهرستان میناب
نویسندگان : فاطمه علیایی، دکتر تیمور آقاملایی
صفحات : 1-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه میان اثربخشی ارتباطات و سبک مدیریت تعارض
نویسندگان : خالد غفوری
صفحات : 19-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش مولفههای معنوی بر افسردگی زنان نابارور
نویسندگان : موسی چوپانی ، کلثوم کریمی نژاد
صفحات : 32-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طرحواره های ناسازگار همبسته با افکار خودکشی در یک جمعیت غیربالینی
نویسندگان : زهرا رحیمی، محمد ابراهیمی، نوید صمدی
صفحات : 85-93
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ترس از مدرسه ،سبب شناسی ،پیشگیری و راه های درمان آن
نویسندگان : فرهاد غدیری صورمان آبادی،باقر یوسف زاده ، سپهر قاسم زاده ، امیرعلی سلطانعلی زاده ملکی
صفحات : 94-100
دانلود اصل مقاله
پوشال خاک اره پوشال آیدین آفیس نت طراحی سایت طراحی سایت قم طراحی سایت در قم طراحی ربات تلگرام