سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

مرداد 96

عنوان مقاله : بررسی ارتباط ژئوپلیتیک با مؤلفه های شخصیت مرزی
نویسندگان : سعید عبدالملکی
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی برنامه ریزی درسی و مبانی آن مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات
نویسندگان : وحید دوستی ، سارا بنی عامریان
صفحات : 15-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه الگوی خواب - بیداری با شادکامی در دانشجویان دانشگاه سمنان
نویسندگان : علیرضا نالایی، مجید علیجان نودهپشنگی، میثم شفیعی
صفحات : 26-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه روش تدریس سنتی با روش استفاده از بازی در آموزش ریاضیات به کودکان چهارم دبستان در مبحث محیط و مساحت
نویسندگان : ناهید آذرنیوش ، مهنوش محمودی
صفحات : 39-48
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شيوع کودک آزاری و ارتباط آن با ویژگیهای شخصيتی والدین دربين دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان زاهدان
نویسندگان : زهرا نظرعلی، دکتر غلامرضا ثناگوی محرّر
صفحات : 50-64
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی استراتژیهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان با استفاده از تحلیل رگرسیون لجستیک ترتیبی
نویسندگان : محسن امیری دهکردی، احمد غضنفری
صفحات : 65-78
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر اضطراب شغلی بر بهره وری کاری: مطالعه موردی کارخانه روژین تاک کرمانشاه در سال 5
نویسندگان : احسان بختیار، آرمان میری، حسن امیری
صفحات : 79-88
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه ی بين اضطراب و رویدادهای تنش زای زندگی دانش آموزان شهرکرد
نویسندگان : محسن امیری دهکردی،احمد غضنفری، محمد قاسمی پیربلوطی
صفحات : 89-96
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نوع نگرش مدیران فرهنگی درباره پیوست « » فرهنگی در برنامه های سازمان های اجرایی
نویسندگان : فائزه عطایی ، فرهاد امام جمعه ، امیرمسعود امیر مظاهری
صفحات : 97-132
دانلود اصل مقاله
پوشال خاک اره پوشال آیدین آفیس نت طراحی سایت طراحی سایت قم طراحی سایت در قم طراحی ربات تلگرام